Jacobs Douwe Egberts LT vietnes lietošanas noteikumi

 

Laipni lūdzam Jacobs ® tīmekļa vietnē ("Vietne"). Šī tīmekļa vietne pieder un to pārvalda UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“, kura galvenais birojs atrodas Taikos pr. 88, LT-51182, Kaunas, Lietuva - reģistrācijas numurs 303753885.

Mēs cenšamies, lai mūsu tīmekļa vietne būtu noderīga un informatīva. Ceram, ka mums tas ir izdevies, kā arī ceram, ka informēsiet mūs par iespējamajiem uzlabojumiem. No jums sagaidām, ka ievērosiet turpmāk minētos noteikumus, kā arī piemērojamos tiesību aktus. Lūdzam jūs rūpīgi izlasīt šos noteikumus, jo, lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs tiem automātiski piekrītat bez ierobežojumiem vai atrunām.

Mūsu tīmekļa vietnes materiālu lietošanas ierobežojumi 


(1) Šo Vietni atļauts izmantot tikai personiskiem, nekomerciāliem, informatīviem mērķiem vai izklaidei. 
(2) Jūs piekrītat atkārtoti neizmantot materiālus, kas iegūti tīmekļa vietnē www.jacobskafija.lv vai jebkādā citā uzņēmuma Jacobs Douwe Egberts tīmekļa vietnē. Proti, jūs piekrītat nekopēt, neizplatīt, nepārpublicēt, neveikt augšupielādi, neievietot ziņu un nepārraidīt nekādu informāciju, ja vien neesat saņēmis iepriekšēju atļauju rakstveidā. 
Ir viens izņēmums: jūs drīkstat lejupielādēt materiālu vienā datorā tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai, ar nosacījumu, ka netiks izdzēsti vai mainīti autortiesību, preču zīmju vai citi īpašumtiesību paziņojumi. 
Taču lūdzam nepārveidot materiālus, kā arī neizmantot tos citam mērķim; šādi rīkojoties, jūs pārkāpsiet mūsu tiesības uz intelektuālo īpašumu.
3) Tiek uzskatīts, ka visu, ko lejupielādējat, ― programmatūru, visas datnes, visus attēlus, kas ir iekļauti vai kurus programmatūra ģenerē, kā arī visus pavaddatus ― jums ir atļāvis lietot uzņēmums Jacobs Douwe Egberts
Tas nozīmē, ka mēs paturam pilnīgas un visas tiesības uz programmatūru un uz visu, uz ko attiecas saistītās tiesības uz intelektuālo īpašumu. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat izplatīt vai pārdot materiālu, kā arī dekompilēt, izjaukt vai kā citādi pārveidot to tā, lai citi to varētu izmantot. 
(4) Jūs nedrīkstat lietot nevienas trešās puses līdzību, nosaukumus un/vai īpašumu bez viņu piekrišanas. 
(5) Jūs nedrīkstat nosūtīt nekādus materiālus uz vietnēm, kas ir nelikumīgas, kaitnieciskas (satur vīrusus), apdraudošas, nomelnojošas, aizskarošas, piedauzīgas, skandalozas, musinošas, pornogrāfiskas, nepiedienīgas vai zaimojošas, vai tādas, kas var izraisīt vai veicināt jebkādu likumu pārkāpšanu. 
(6) Mums ir tiesības izskatīt, rediģēt vai izdzēst materiālus, kurus jūs vai kāds cits atsūta uz šo Vietni, taču tas nav mūsu pienākums. 
(7) Mums ir tiesības jebkurā brīdī, bez paziņojuma un atbildības, jebkādu iemeslu, tostarp tehnisku problēmu, dēļ atcelt jebkādu reģistrāciju(-as) vai kontu(-us) šajā Vietnē.

Ja iesniegsiet mums materiālu...

 
(1) Uz visām idejām, kuras nododat uzņēmumam Jacobs Douwe Egberts ar šīs Vietnes starpniecību, attieksies mūsu politikaIdeju iesniegšana uzņēmumam Jacobs Douwe Egberts  un mūsu Nodošanas līguma noteikumi. 
(2) Jūs apzināties, ka esat atbildīgs par jebkuru iesniegto materiālu, t. i., jūs apzināties, ka jūs (nevis mēs) esat pilnībā atbildīgs par ziņojumu, tostarp tā tiesiskumu, uzticamību, atbilstību, oriģinalitāti un autortiesībām. 
(3) Saskaņā ar Privātuma aizsardzības politiku, kas tiek piemērota personas datiem, jebkurš materiāls, kuru jūs sūtāt uz šo Vietni, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. 

Atbildības ierobežojums

 
Ir ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu šo sadaļu, kā arī turpmāk norādītās atrunu un atteikšanās sadaļas.

Uzņēmums Jacobs Douwe Egberts nebūs atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies saistībā ar tā tīmekļa vietnēm vai to lietošanas rezultātā. Tas iekļauj zaudējumus vai kaitējumus (bet ne tikai tos), kas radušies šādu iemeslu dēļ:

 • Vietņu lietošana (vai nespēja tās lietot);
 • Tādu vietņu lietošana (vai nespēja tās lietot), kurās jūs nokļuvāt, izmantojot hipersaiti no mūsu vietnēm;
 • Neizpilde;
 • Kļūda;
 • Izlaidums;
 • Partraukums;
 • Defekts;
 • Darbības vai pārraidīšanas aizkavēšanās;
 • Datorvīruss vai līnijas atteice.

 

Ņemiet vērāk, ka mēs neesam atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem, tostarp:

 • Par zaudējumiem, kas paredzēti, lai kompensētu kāda tiešos zaudējumus vai kaitējumus;
 • Par zaudējumiem, kas ir sagaidāmi zaudējumu vai kaitējumu gadījumā (juridiski- izrietošie zaudējumi);
 • Par citiem zaudējumiem un izmaksām, kas tieši rodas zaudējumu vai kaitējumu gadījumā (juridiski- blakus zaudējumi);
 • Turklāt mēs neesam atbildīgi pat tad, ja esam bijuši nevērīgi vai arī mūsu pilnvarotais pārstāvis ir ticis informēts par šādu zaudējumu iespējamību, vai arī izpildās abi šie nosacījumi kopā.

Izņēmums: dažās valstīs likums var neļaut mums ierobežot savu atbildību vai izslēgt atbildību par blakus zaudējumiem vai izrietošajiem zaudējumiem, tādēļ iepriekš minētais ierobežojums var nebūt spēkā. Tomēr jebkurā gadījumā mūsu atbildība pret jums par visiem zaudējumiem, bojājumiem, kaitējumiem un visu veidu prasībām (neatkarīgi no tā, vai zaudējumu atlīdzināšana tiek prasīta saskaņā ar līgumu, vai tādu iemeslu dēļ, kas radušies nolaidības vai citas prettiesiskas rīcības dēļ, vai saskaņā ar citu juridisku teoriju) nebūs lielāka par summu, ko samaksājāt, lai iegūtu piekļuvi mūsu vietnēm.

Atruna

 Materiāli mūsu vietnēs tiek piedāvāti tādā stāvoklī, kādā tie ir. Tas nozīmē, ka (ievērojot turpmāk minētos izņēmumus) uzņēmums Jacobs Douwe Egberts noraida visas tiešās un netiešās garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnēs esošo materiālu. Tas iekļauj garantijas, ka (bet ne tikai):

 • Materiālam ir noteikta līmeņa kvalitāte vai arī tas ir paredzēts konkrētam mērķim;
 • Materiālos iekļautie funkcionālie elementi būs nepartraukti un bez kļūdām;
 • Defekti tiks izlaboti;
 • Mūsu vietnēs vai serveros, kas tās padara pieejamas, nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu;
 • Rezultāti būs veiksmīgi, ja tiks precīzi ievēroti visi materiālos sniegtie norādījumi, norādes vai receptes.

Mēs uzskatām, ka mūsu receptes ir lieliskas, taču mēs nespējam kontrolēt apstākļus tieši jūsu virtuvē vai saimniecībā, par kuru mums nav informācijas.Papildus iepriekš minētajam jūs (un nevis uzņēmums Jacobs Douwe Egberts) uzņematies visus izdevumus par nepieciešamo apkopi, remontu vai labojumiem. Izņēmums: dažās valstīs likums var neatļaut mums ierobežot vai izslēgt garantijas, tādēļ iepriekš minētā atruna var nebūt spēkā.


Atteikšanās 


Mēs veicam saprātīgus drošības pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt informāciju, kuru nosūtāt uz šo Vietni. Taču mēs nevaram garantēt šādas informācijas drošību. Likuma ietvaros mēs atsakāmies no jebkādas atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties, ja informācija, kuru esat nosūtījuši uz šo tīmekļa vietni, tiek nozaudēta, nepareizi lietota, mainīta vai arī notiek nesankcionēta piekļuve tai. 
Mēs cenšamies padarīt vietni un tās saturu uzticamu, taču var rasties neprecizitātes. Tādēļ, neņemot vērā neko citu, kas minēts šajā Vietnē vai šajos Noteikumos: 

 • Jūs uzņematies risku par šīs vietnes izmantošanu;
 • Šī vietne jums tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, un likuma ietvaros mēs un mūsu saistītās puses noraidām visas garantijas attiecībā uz vietnim, kā arī atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies vietnē esošo paziņojumu, kļūdu vai izlaiduma dēļ, satura, kas aizskar jebkādas trešās puses tiesības, vīrusu, kas var tikt nosūtīti uz jūsu datoru, sasaistīšanās ar jebkādu citu vietni, tās dabu vai saturu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ saistībā ar šo vietni un tās izmantošanu.

 

Privātuma aizsardzības politika 


Mēs cienām jūsu un jūsu personiskās informācijas privātumu. Mūsu Privātuma aizsardzības politikā ir norādīta informācija, kuru mēs ievācam, kā arī tās izmantošanas veidi. Šī Politika attiecas tikai uz informāciju, kas tiek ievākta šajā Vietnē, nevis iegūta no citiem avotiem. Lūdzam iepazīties ar mūsu Privātuma aizsardzības politiku, lai uzzinātu, kā mēs ievācam, izmantojam, izpaužam un pārvaldām jūsu personisko informāciju.

Citi noteikumi

Definīcijas/skaidrojums 
šajā kontekstā 


"Zaudējumi" 
nozīmē jebkādus un visus tiešus, īpašus, netiešus, izrietošus, soda vai kādus citus jebkāda veida zaudējumus (vai tas būtu norādīts līgumā, likumā noteikts atlīdzināms zaudējums, tostarp nevērība, vai citādi noteikts).  
"Tostarp" nozīmē "tostarp, bet ne tikai" 
"Uz Vietni nosūtītie materiāli" (un "materiāli, kurus nosūtāt uz vietni", un līdzīgi definējumi) nozīmē jebko, ko jūs vai kāds cits lietotājs ir nosūtījis pa e-pastu, ir augšupielādējis, izlicis vai kā citādi pārraidījis vai nosūtījis uz Vietni (vai tā būtu informācija, teksts, materiāls, dati, kods vai kas cits). 
"Saistītās puses" nozīmē visus mūsu mātes uzņēmumus, meitas uzņēmumus un saistītos uzņēmumus, Vietnes izstrādātājus un citus partnerus. 
"Vietnes saturs" nozīmē jebkādu un visu šajā Vietnē esošo informāciju, tekstu, attēlus, audio, video, dizainu, nosaukumus, logotipus, preču zīmes, datus, kodus vai citu informāciju, materiālus un saturu. 
"Vietnes izstrādātājs" nozīmē jebkuru pusi, kas ir iesaistīta Vietnes izveidē, producēšanā, piegādē vai uzturēšanā. 


"Vietnes lietošana" (un "izmantošana", un līdzīgi definējumi) nozīmē "jebkādu un visu Vietnes un tajā esošo materiālu lietošanu jebkādā veidā, tostarp piekļūšanu, pārlūkošanu, skatīšanu, publicēšanu, pārsūtīšanu, lejupielādēšanu u. c.". 
"Garantijas"   nozīmē jebkādas garantijas vai pārstāvniecību, tiešu vai netiešu, tostarp (bez ierobežojumiem) jebkādas netiešās garantijas attiecībā uz atbilstību tirgošanai, piemērotību konkrētam mērķim, nosaukumam, garantijas, ka vietne nav apdraudoša un nesatur datoru vīrusus. 

Citas vietnes 


Šajā Vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas mums nepieder un kuras mēs nepārvaldām. Mēs neapstiprinām un neapliecinām nekādus izstrādājumus vai informāciju, kas tiek piedāvāti vietnēs, kurām piekļūstat ar mūsu vietnes starpniecību. Lai noskaidrotu, vai joprojām atrodaties uzņēmuma Jacobs Douwe Egberts tīmekļa vietnē, vai arī esat nokļuvis citā vietnē, pārbaudiet vienotā resursu vietrāža (URL) adresi, kas ir redzama jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. 
Mēs nekontrolējam, neapstiprinām un neiesakām, kā arī neatbildam par: 
jebkādām prasībām par tiesību uz intelektuālo īpašumu neievērošanu, apmelošanu, neslavas celšanu saistībā ar jebkādiem materiāliem, ko jūs nosūtāt uz Vietni; 
jebkādām darbībām, kas ir saistītas ar jūsu interneta kontu, tostarp nolaidīgu vai nepareizu rīcību, ko veicāt jūs vai kāds cits, kurš izmanto vietni ar jūsu interneta konta starpniecību; 
par šīm vietnēm vai to saturu, izstrādājumiem, pakalpojumiem vai privātuma aizsardzības politikām. Veicot materiāla lejupielādi no dažām vietnēm, var tikt apdraudētas tiesības uz intelektuālo īpašumu, kā arī jūsu sistēmā var nonākt vīrusi. Jums tas ir jāņem vērā, kad pametat šo Vietni un lasāt citu vietņu privātuma aizsardzības politikas un noteikumus. Jums ir individuāli jāizvērtē, vai tīmekļa vietne, kura šķiet vai kurā tiek apgalvots, ka tā ir viena no mūsu vietnēm (tostarp tās, kas tiek sasaistītas ar e-pasta starpniecību), ir autentiska. 

Izmaiņas 


Ņemiet vērā, ka mēs jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma varam mainīt šajā Vietnē sniegto informāciju un/vai šos Noteikumus, tostarp veikt pilnīgu vai daļējo šo tīmekļa vietņu slēgšanu. Lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām, šie noteikumi ir regulāri jāpārskata. Turpinot lietot šo Vietni, jūs piekrītat jebkādām izmaiņām. Turpinot nodrošināt jums piekļuvi šai Vietnei, mēs nodrošinām jums iespēju pieņemt lēmumu par šo izmaiņu pieņemšanu. 

Šā līguma izbeigšana

 
Šis līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr kāda no pusēm to izbeidz.
Jūs jebkurā brīdī varat izbeigt šo līgumu, iznīcinot visus materiālus, kurus ieguvāt no uzņēmuma Jacobs Douwe Egberts vietnēm, kā arī visus saistītos dokumentus, kopijas un instalācijas.
Uzņēmums Jacobs Douwe Egberts jebkurā brīdī bez brīdinājuma var izbeigt šo līgumu, ja pēc tā ieskatiem jūs esat pārkāpis kādu no šā līguma noteikumiem vai nosacījumiem. Pēc līguma izbeigšanas jums ir jāiznīcina visi materiāli.
Turklāt, nodrošinot materiālu mūsu tīmekļa vietnēs, mēs negarantējam, ka tas arī turpmāk būs jums pieejams. Uzņēmumam Jacobs Douwe Egberts ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pilnībā vai daļēji slēgt jebkuru no šīm tīmekļa vietnēm.  

Intelektuālais īpašums 


Mums (vai mūsu asociētajiem vai saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām pusēm, kas ir atļāvušas uzņēmumam lietot vai izmantot šajā Vietnē savus zīmolus) (Satura īpašnieks), ir trešo pušu licence uz visu Vietnes saturu. Viss Vietnes saturs paliek atbilstošā Satura īpašnieka īpašumā, to aizsargā visas atbilstošās autortiesības, preču zīmes un citi piemērojamie tiesību akti. Nekas šajā Vietnē nav uzskatāms par tādu, kas sniedz jebkādas licences vai tiesības lietot vai izplatīt jebkādu Vietnes saturu bez mūsu vai cita atbilstoša Satura īpašnieka iepriekšējas rakstveidā izteiktas piekrišanas. 

Aktīvu pārsūtīšana 


Savas uzņēmējdarbības gaitā mēs varam pārdot un iegādāties aktīvus. Ja kāds cits uzņēmums pārņem mūs vai visus vai gandrīz visus mūsu aktīvus, mūsu ievāktā personu identificējošā un personu neidentificējošā informācija par Vietnes lietotājiem var tikt nodota šādam uzņēmumam. Tāpat, ja mēs vai pret mums tiek uzsākta bankrota vai reorganizācijas procedūra, šāda informācija var tikt uzskatīta par mūsu aktīviem un to var pārdot vai nodot trešajām pusēm.  

Pilnīga vienošanās 


Šajā dokumentā ir iekļauta pilnīga vienošanās par visiem ar Vietni saistītajiem jautājumiem. 

Nošķirtība 


Ja kaut kāda iemesla dēļ kāds no šeit minētajiem noteikumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu un nepiemērojamu, šī spēkā neesošā un nepiemērojamā daļa tiks izņemta un pārējie noteikumi paliks spēkā. 

Paziņojums par autortiesībām 


Uz visiem šajā vietnē esošajiem materiāliem autortiesības pieder uzņēmumam JACOBS DOUWE EGBERTS, izņemot gadījumus, kad ir norādīts citādi. Apmeklētāji drīkst lasīt, skatīt, izdrukāt un lejupielādēt vienu paliekošo kopiju savai personiskai, nekomerciālai lietošanai.

 

Politikas izmaiņas

 

Mēs varam mainīt šos lietošanas noteikumus laiku pa laikam. Tāpēc mēs aicinām jūs, lai jūs apskatītu šos lietošanas noteikumus pastāvīgi. Šīs lietošanas politikas pēdējās izmaiņas notika 2016. gada 14. jūnijā.

 

Jautājumi un atgriezeniskā saite

 

Lūdzu, sūtiet mums savus jautājumus un komentārus par lietošanas noteikumiem uz e- pastu privacy@jdecoffee.com